POBIERZ
menu   Zgłoszenie szkolenia
menu   Zgłoszenie wypadku
menu   Ocena ryzyka
menu   Oferta BHP

USŁUGI

W ramach prowadzonych usług proponujemy m.in. :

✔ stałą obsługę pod względem bhp /np. w ramach umowy- zlecenia/ zgodnie z rozporządzeniem z 2 września w sprawie służby bhp

✔ przygotowywanie dokumentacji powypadkowych

✔ ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

✔ prowadzenie akt osobowych pracowników

✔ uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

✔ przygotowywanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia PIP , decyzje PIS, Straży Pożarnej oraz pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych

✔ opracowywanie tabeli norm środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

✔ opracowywanie instrukcji BHP na stanowiskach pracy

✔ prowadzenie i aktualizowanie rejestrów /badań lekarskich , szkoleń BHP, wypadków przy pracy ,chorób zawodowych , czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy /

✔ opracowywanie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych

✔ dokonywanie okresowych kontroli BHP w zakładzie pracy

✔ organizowanie badań profilaktycznych pracowników /w ramach współpracy z uprawnionym lekarzem medycyny pracy /

✔ organizowanie badań i i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących środowisku pracy/ w ramach współpracy z akredytowanymi jednostkami pomiarowymi /