POBIERZ
menu   Zgłoszenie szkolenia
menu   Zgłoszenie wypadku
menu   Ocena ryzyka
menu   Oferta BHP

SZKOLENIA

Przeprowadzamy następujące rodzaje szkoleń:
✔ szkolenia wstępne bhp /instruktaż ogólny i stanowiskowy /

✔ szkolenia okresowe bhp dla :
   • pracodawców
   • osób kierujących pracownikami
   • pracowników administracyjno- biurowych
   • nauczycieli
   • pracowników na stanowiskach robotniczych
   • innych grup pracowniczych

✔ szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz obsługi apteczek /przy współpracy z uprawnionym ratownikiem medycznym /

✔ Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

✔ Szkolenia dla zespołów oceniających i dokumentujących ryzyko zawodowe na stanowisku pracy

✔ Szkolenia dla zespołów powypadkowych ustalających okoliczności oraz przyczyny wypadków przy pracy

✔ Szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania i eksploatacji wyrobów zawierających azbest

Szkolenia przeprowadzamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp /Dz.U. nr 180, poz 1860 /

Kursy prowadzimy zarówno w siedzibie firmy, jak i u klienta, w zależności od jego oczekiwań. Również terminy szkoleń dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta. W ramach szkoleń proponujemy - wykład, prezentacje multimedialne, materiały szkoleniowe. Po ukończonym kursie wystawiamy zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pracodawcy, osoby kierujące pracownikami i pracownicy administracyjno biurowi mogą odbywać szkolenia także w ramach tzw. samokształcenia kierowanego. Wtedy otrzymują materiały szkoleniowe, z którymi się zapoznają i w dogodnym dla siebie terminie przystępują egzaminu z zakresu znajomości zagadnień BHP/wypełniają test i na tej podstawie otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu /.